Φιλιππίδης Δημήτρης

αρχέτυπα*

Επιμέλεια

Το Σχήμα της Πλατείας Συντάγματος

Σύμβουλος Αρχιτέκτονας

Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Πάτρας

Σύμβουλος Αρχιτέκτονας