Δήλωση Προστασίας Προσωπικού Απορρήτου

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (Ε.Ι.Α.) χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής (ή προαιρετικά έντυπης) αλληλογραφίας μεταξύ του Ε.Ι.Α., των Χορηγών και των Συνδρομητών του. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρείται από τους χρήστες ενδέχεται να αποσταλλεί προωθητικό υλικό από Χορηγούς και Υποστηρικτές των εκδηλώσεων του Ε.Ι.Α. Η διακοπή αποστολής ενημερώσεων από το Ε.Ι.Α. μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους σύνδεσμους στο σώμα των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή αφήνοντας ένα σχετικό αίτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής υπόκειται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και τον Ν. 2774/99 «για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα». Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, έπειτα από σχετικό αίτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής δε φέρει καμία ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικτυακός τόπος του Ε.Ι.Α. παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

Cookies

Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο χρησιμοποιούνται cookies για την ταυτοποίηση/πιστοποίηση των εγγεγραμένων χρηστών από τους ανώνυμους επισκέπτες. Η τεχνολογία cookies βασίζεται σε μικρά αρχεία κώδικα που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη χωρίς να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία, παρά μόνο για την αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν τον ιστοτόπο και διατηρούνται μεταξύ επισκέψεων. Η αποθήκευση γίνεται εφόσον συμφωνείτε ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, και πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies, ανάλογα πάντοτε με τη φύση τους.

Στατιστικά Επισκεψιμότητας

Επιπλέον, χρησιμοποιείται η τεχνολογία της υπηρεσίας Google Analytics σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που ισχύουν όσον αφορά τη χρήση αυτής. Η Google Analytics παρέχει ανώνυμα στατιστικά επισκεψιμότητας που βοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας και της χρησιμότητας των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, αλλά και την ενίσχυση της συνολικής λειτουργικότητάς του.