Το Σχήμα της Πλατείας Συντάγματος

Γ' Βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση της Πλατείας Συντάγματος

Μελέτη: 
1999
Αρχιτέκτονες
  • Λαφαζάνη Μαρία
  • Φίλιππα Παρασκευή
  • Φιλιππίδης Μέμος
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Φιλιππίδης Δημήτρης