Όροι Χρήσης

Το οπτικό υλικό (σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες κτλ.) από τα έργα που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους. Σε περίπτωση διαγωνισμών τα πνευματικά δικαιώματα μοιράζονται και οι αγωνοθέτες.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής έχει παραχωρηθεί το δικάιωμα προβολής και δημοσίευσης του υλικού που του αποστέλλεται με τη σύμφωνη γνώμη των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού, συνοδευόμενη από ευδιάκριτη αναφορά στον δημιουργό - κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναδημοσίεση θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από παραπομπή με τη μορφή συνδέσμου (link) στη σελίδα από από προήλθε το υλικό, όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό μέσο, ή από αναγραφή του συνδέσμου www.heliarch.gr όταν πρόκειται για έντυπο.