Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Πάτρας

Μελέτη: 
1995 to 1996
Αρχιτέκτονες
  • Μωραίτης Κώστας
  • Νικολαΐδης Πάνος
  • Μάρη Ιφιγένεια
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Φιλιππίδης Δημήτρης
  • Βλαστός Θ.