Αθανασίου Μιχάλης

Μονοκατοικία στα Εξάρχεια

Μηχανολογική Μελέτη

Διπλοκατοικία στον Άλιμο

Μηχανολογική Μελέτη

Μονοκατοικία στη Δροσιά

Μηχανολογική Μελέτη