Διπλοκατοικία στον Άλιμο

Μελέτη: 
2001
Κατασκευή: 
2001 to 2004
Αρχιτέκτονες
  • Εξάρχου Γιάννης
  • Νικολούτσου Μαρίτα
  • Φιλιππίδης Μέμος
Στατική Μελέτη
  • Καλλίγερος Χρύσανθος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Δρούγας Ανδρέας
  • Αθανασίου Μιχάλης
Φωτογραφίες
  • Αττάλη Εριέτα