Μονοκατοικία στη Δροσιά

Μελέτη: 
1999 to 2002
Κατασκευή: 
2000 to 2002
Αρχιτέκτονας
  • Βαλσαμάκη Κατερίνα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Νικολούτσου Μαρίτα
Στατική Μελέτη
  • Καλλίγερος Χρύσανθος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Δρούγας Ανδρέας
  • Αθανασίου Μιχάλης
Φωτογραφίες
  • Θωμόπουλος Κώστας