Τάντσης Τ.

Πλατεία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη

Συνεργάτης Αρχιτέκτονας