Πλατεία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη

Αρχιτέκτονες
  • Τσιγαρίδα Κατερίνα
  • Σκουβάκλης Αλέξανδρος
  • Καλογήρου Νίκος
  • Μπάλιος Νίκος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Χριστοδούλου Χ.
  • Τάντσης Τ.
  • Τάγκος Χ.