Φούτρου Ηρώ

6η Biennale Nέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Οργανωτική Υποστήριξη

Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2004

Οργανωτική Υποστήριξη

4η Biennale νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Οργανωτική Υποστήριξη

2η Biennale νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

Οργανωτική Υποστήριξη