Κατοικία στη Βάρκιζα

Μελέτη: 
2005
Κατασκευή: 
2006 to 2008
Αρχιτέκτονες
  • Α66 Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής
  • Αντωνακάκη Σουζάνα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Τσιώνη Ξένια
Στατική Μελέτη
  • Σακελλαρίδης Νίκος