Επεμβάσεις σε Συγκρότημα Κατοικιών στη Βούλα

Μελέτη: 
2003 to 2006
Κατασκευή: 
2003 to 2006
Αρχιτέκτονες
  • Χρυσοχοίδη Ελισάβετ
  • Πάρης Λιάκος & Συνεργάτες