Πολυκατοικία στο Σπόρτινγκ

Μελέτη: 
2004
Κατασκευή: 
2005
Αρχιτέκτονες
  • Αναστασοπούλου Άντα
  • Γκικαπέππας Βασίλης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Μάρκου Χριστίνα
  • Τζάλλας Χρήστος