Κτίριο Γραφείων στο Περιστέρι

Μελέτη: 
2004 to 2005
Κατασκευή: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Σολομών Λώρα
  • Λουκόπουλος Δημήτρης
Στατική Μελέτη
  • Πολυχρονόπουλος Κ.