Μουσείο στο Τουλούμ, Μεξικό

Μελέτη: 
2005
Αρχιτέκτονας
  • Πισκιτζής Ελευθέριος
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Testolini Pablo