Κατοικία στα Σκροπονέρια Βοιωτίας

Μελέτη: 
2000 to 2002
Κατασκευή: 
2003 to 2006
Αρχιτέκτονες
  • Βεριγάκης Διογένης
  • Λυκουριώτη Λήδα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Λυκουριώτη Ίρις
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Λυκουριώτης Γιώργος
Στατική Μελέτη
  • Νικολαράκης Μάρκος
Φωτογραφίες
  • Βεριγάκη Μαριάννα