Πολιτιστικό Κέντρο & Αναψυκτήριο στην περιοχή της Σχολής Αριστοτέλους του Δήμου Νάουσας (Δωρέα Χρ. Λαναρά και οικ. Λαναρά)

  •  

Αρχιτέκτονας
  • Α.Μ. Κωτσιόπουλος & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
Ομάδα Μελέτης
  • Κωτσιόπουλος Αναστάσιος
  • Ζουμπουλίδου Έμυ
  • Πάνου Αλίνα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Κουβάκη Θ.
  • Τέλλιος Αναστάσιος
  • Χαλκιοπούλου Ελισάβετ