Δια-συνδέσεις Εναλλακτικών Ταχυτήτων

Β' Βραβείο στον Πανευρωπαικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Europan 5, με θέμα: Το Νέο Τοπίο Κατοικίας - Μετακίνηση και Γειτνίαση

Μελέτη: 
1998
Αρχιτέκτονες
  • Σιδηροπούλου Δήμητρα
  • Πάνος Απόστολος