Μουσείο στον Αρχαιολογικό Χώρο, Σαγκρί, Νάξος

Μελέτη: 
1997
Κατασκευή: 
1998 to 2001
Αρχιτέκτονες
  • Μπίλης Θ.
  • Μαγνησάλη Μ.
Στατική Μελέτη
  • Κούρος Θ.