Οικία Λιάπη στη Νέα Πεντέλη

Μελέτη: 
1997 to 1998
Κατασκευή: 
1997 to 1998
Αρχιτέκτονας
  • ΑΚΚΜ
Ομάδα Μελέτης
  • Αμπακούμκιν Δαμιανός
  • Καββαδάς Γιώργος
  • Καλογιάννης Αθανάσιος
  • Μπούτης Σπύρος
Στατική Μελέτη
  • Γκλαβάς Γ.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Κουκούτος Π.