Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο Ηρακλείου

Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Πολεοδομικό Διαγωνισμό

Μελέτη: 
1993
Αρχιτέκτονες
  • Τζιρτζιλάκης Γιώργος
  • Τσακαλάκης Δημήτρης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Τραγανού Τ.
  • Παπαγιαννάκη Η.
  • Χουρδάκης Α.
Στατική Μελέτη
  • Μαλανδράκης Π.