Συγκρότημα 85 Κατοικιών

Μελέτη: 
1990 to 1994
Κατασκευή: 
1992 to 1997
Αρχιτέκτονας
  • Πανέτσος Πάνος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Χάρακας Κ.