Δημαρχείο & Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πανοράματος

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό με Προεπιλογή

Μελέτη: 
1997
Αρχιτέκτονες
  • Παπανικολάου Μόρφω
  • Σακελλαρίδου Ρένα
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Μιμίδης Π.
  • Λαμπρινός Φ.
  • Οικονομίδου Αλεξάνδρα
  • Βλαχονάσιου Ε.
Στατική Μελέτη
  • Ζορμπά-Χαλκία Α.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Ανδρέου Κ.