Αναβάθμιση Περιπτέρου 6

Σύνδεση με το Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης

Μελέτη: 
2002 to 2003
Κατασκευή: 
2002 to 2003
Αρχιτέκτονας
 • Πέτρος Μακρίδης + Συνεργάτες
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
 • Δαναδιάδου Κατερίνα
 • Ανδρέου Ελένη
 • Καμαριανός Νικόλαος
 • Μακρίδου Ελεάννα
 • Μακρίδης Θοδωρής
 • Πούλιος Δημήτρης
 • Τζιβανάκη Εύα
 • Χατζηντούνας Ιωάννης
Στατική Μελέτη
 • Στυλιανίδης Κ.
 • Ιγνατάκης Χ.
 • Καταβέλος Αγγ.
 • Ρωμανίδης Ι.
Μηχανολογική Μελέτη
 • Δ. Σαμαράς & Συνεργάτες
Κατασκευή
 • Δομοτεχνική Α.Ε.