Εικαστικός Κύκλος

Αρχιτέκτονας
  • Σουβατζίδης Μιχάλης
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Σουβατζίδου Εριφύλη
Στατική Μελέτη
  • Κολμανιώτης Γ.
  • Αποστολόπουλος Σ.
Φωτογραφίες
  • Θωμόπουλος Κώστας