Βάση Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου

Αρχιτέκτονες
  • Γραμματόπουλος Παναγιώτης
  • Πανουσάκης Χρήστος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Λαβράνου Βασιλική
Στατική Μελέτη
  • Πολιτόπουλος Βασίλης
  • Βαρουξάκης Δ.
Κατασκευή
  • ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Λ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΕΠΕ