Εξοχική Κατοικία στη Σαντορίνη

Αρχιτέκτονας
  • Κουβελά-Παναγιωτάτου Αγνή
Στατική Μελέτη
  • Γκινοσάτης Δημήτρης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Κουβελάς Μιχάλης
Φωτογραφίες
  • Jodice Francesco