Πολυκατοικία στην Αθήνα

Μελέτη: 
1987
Κατασκευή: 
1991
Αρχιτέκτονας
  • Πατσούρης Αλέξανδρος
Φωτογραφίες
  • Καλαποδάς Δημήτρης