Εμπορική Τράπεζα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Μελέτη: 
1988
Κατασκευή: 
1989 to 1990
Αρχιτέκτονας
  • Μπομπότης Θεοφάνης