Διώροφη Κατοικία στο Κεφαλάρι Κηφισιάς

Μελέτη: 
1991
Κατασκευή: 
1993
Αρχιτέκτονας
  • Μπίλλης Δημήτρης
Φωτογραφίες
  • Θωμόπουλος Κώστας