Κατοικία Χ. Κερασιώτη στον Σχοινιά

Μελέτη: 
1986 to 1989
Κατασκευή: 
1992
Αρχιτέκτονες
  • Μανιδάκης Μιχάλης
  • Χαριτάτος Χάρης
Σύμβουλος
  • Βρυνιώτης Νάσος
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Μανιδάκης Αντώνης
  • Κυτριλάκη Εύη
Φωτογραφίες
  • Θωμόπουλος Κώστας
  • Μανώλης Κ.