Κατοικία στην Πεντέλη

Μελέτη: 
1989 to 1990
Κατασκευή: 
1990 to 1992
Αρχιτέκτονες
  • Ησαίας Δημήτρης
  • Παπαϊωάννου Τάσης
Φωτογραφίες
  • Αμπατζής Τ.
  • Ράντου Σ.