Εξοχική Κατοικία στην Άνδρο

Μελέτη: 
1998 to 1999
Κατασκευή: 
2001 to 2003
Αρχιτέκτονας
  • Κουβελά-Παναγιωτάτου Αγνή
Στατική Μελέτη
  • Κοριαλός Γ.
  • Κωνσταντίνου Β.
Φωτογραφίες
  • Αττάλη Εριέτα