Πολιτιστικές υποδομές Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «Κτίρια Θόλος – Θέατρον»

Ομάδα Μελέτης
  • Atelier Γιάννης Τσιώμης
  • Γιώργος Ανδρεάδης & Συνεργάτες Ο.Ε.
  • Ναταλία Εφραίμογλου & Συνεργάτες