Ένα project για τον Αστέρα Βουλιαγμένης: Πύλη & στέγαστρο (αναβάθμιση εισόδου του ξενοδοχείου Ναυσικά)

  •  

Αρχιτέκτονας
  • Ρ. Σακελλαρίδου + Μ. Παπανικολάου & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
Ομάδα Μελέτης
  • Σακελλαρίδου Ρένα
  • Παπανικολάου Μόρφω
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Κλωνή Ι.
  • Κατσίκης Ν.
  • Αναγνωστέλης Γ.
  • Αδηλενίδου Γιώτα
Φωτογραφίες
  • Αττάλη Εριέτα