Καλατζή Κυριακή

Κατοικία στη Ρόδο

Στατική Μελέτη