ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ E.I.A.

Parallel Nippon

Σύγχρονη Ιαπωνική Αρχιτεκτονική, 1996 - 2006

  • Hakata Elementary School

  • Maison Hermes

  • Layer House

  • Tokyo National Museum

30.05.2011-03.07.2011Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο οδού Πειραιώς

Η έκθεση απεικονίζει την εξέλιξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ιαπωνία με τον διαχωρισμό του υλικού σε τέσσερεις θεματικές ενότητες: Πόλη, Ζωή, Πολιτισμός και Κατοικία. Η ενότητα της πόλης αναφέρεται στις εντελώς διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε μεγαλουπόλεις όπως το Τόκυο, η Ναγκόγια και η Οσάκα και στην περιφέρεια. Η σύγχρονη ιαπωνική μητρόπολη δεν διαθέτει ούτε τη δομική σαφήνεια των ευρωπαϊκών πόλεων, ούτε τον γεωμετρικό άκαμπτο κάναβο των αμερικανικών. Οι μεγαλουπόλεις της Ιαπωνίας στεγάζουν το 70% του συνόλου του πληθυσμού, ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς, πάρα τις προσπάθειες για αποκέντρωση.
Η ενότητα της ζωής αναφέρεται στην αρχιτεκτονική που αφορά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εγκαταστάσεις αθλητισμού, νοσοκομεία και γηροκομεία. Ο σχεδιασμός δημοσίων κτιρίων τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που χαρακτηρίζουν την κοινωνία (μείωση των γεννήσεων, εξειδίκευση των πανεπιστημιακών σχολών, αναγκαιότητα για χώρους λατρείας διαφόρων θρησκειών λόγω μετακίνησης πληθυσμού από την Ασία).
Η ενότητα του πολιτισμού περιλαμβάνει έργα με περιβαλλοντικό, πληροφοριακό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι μόλις ένα ποσοστό 0.12% του συνολικού προϋπολογισμού της χώρας δίνεται για τις τέχνες και τον πολιτισμό, το ενδιαφέρον του κοινού για τα πολιτιστικά δρώμενα αυξάνεται συνεχώς. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ολοένα αυξανόμενη ευαισθησία για τα πολιτιστικά, αντί να υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας που διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα του πολιτισμού, στηρίζονται οι πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η ενότητα της κατοικίας αναφέρεται στα 120 εκατομμύρια Ιαπώνων που κατοικούν μόλις στο ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Το γενικό σύστημα οργάνωσης των οδικών αξόνων των μεγαλουπόλεων, όπως π.χ. του Τόκυο, οι χαράξεις και η διαμόρφωση πολλών περιοχών αποκαλύπτουν μια αδιάκοπη συνέχεια με το παρελθόν. Μεγάλο μέρος της σημερινής αστικής δομής προέρχεται από της παλαιότερη πόλη-φρούριο της περιόδου Edo. Οι σύγχρονες μητροπόλεις λειτουργούν, οικοδομούνται και εδράζονται σε σχέδια της φεουδαρχικής περιόδου.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • Japan Embassy
  • Japan Foundation
  • Μουσείο Μπενάκη

Συνεργαζόμενοι Φορείς