Πρακτικά Α' Φάσης Επιτροπής Επιλογής των έργων για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013

Ημερομηνία: 
09.10.2013

Τα πρακτικά στης συνεδρίασης της Α' φάσης της επιτροπής επιλογής των έργων για τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013