Ανάπλαση των Όψεων Οικοδομικών Τετραγώνων

Α' 'Επαινος σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό

Μελέτη: 
1996
Αρχιτέκτονες
  • Φουκάς Γεώργιος
  • Ματρακίδου Άννα