Παράδοξη Κατασκευή. Τοπική Διαφορά / Γενική Ενότητα

Μελέτη: 
2005
Αρχιτέκτονες
  • Μητρούλιας Γεώργιος
  • Κωστοπούλου Κωνσταντίνα