Συγκρότημα Κατοικιών στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης

Μελέτη: 
2006 to 2008
Κατασκευή: 
2006 to 2008
Αρχιτέκτονας
  • Δούνας Θεόδωρος
Στατική Μελέτη
  • Αναγνωστόπουλος Γιώργος
  • Δούνας Χαρίλαος
Μηχανολογική Μελέτη
  • Χατζηιωανίδης Χαράλαμπος