Στέγαστρο Εισόδου στο Κτιριακό Συγκρότημα του ΙΑΣΩ Α.Ε.

Μελέτη: 
2003 to 2005
Κατασκευή: 
2003 to 2005
Αρχιτέκτονας
  • ΚΟΜ37
Ομάδα Μελέτης
  • Βότσης Μ.
  • Γεροντάκης Φ.
  • Μπουγά Δ.
  • Κρασάς Α.
Στατική Μελέτη
  • ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.
Μηχανολογική Μελέτη
  • Παπακωνσταντίνου Ν.
Κατασκευή
  • Μπαλάφας Κ.
  • ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.