Τέσσερις Όμοιες Κατοικίες στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Μελέτη: 
2004 to 2006
Κατασκευή: 
2004 to 2006
Αρχιτέκτονας
  • Βασιλειάδης Γιάννης
Στατική Μελέτη
  • Γεώργιος Σαπιρίδης
  • Γεώργιος Καρακατσάνης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Νικόλαος Κεράνης
Κατασκευή
  • ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Α.Ε.