Πολυκατοικία & Έκθεση Γλυπτικής Ιλίσια

Μελέτη: 
2000
Κατασκευή: 
2001 to 2004
Αρχιτέκτονας
  • Τσιράκη Σοφία
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας
  • Μπίρης Τάσος