Κατοικία στη Βούλα

Μελέτη: 
2005
Αρχιτέκτονες
  • Πρωίμου Αγάπη
  • Μαλεφάκης Παναγιώτης