Γέφυρα - Μουσείο στη Βενετία

Μελέτη: 
2006
Αρχιτέκτονες
  • Πολυχρονόπουλος Δημήτρης
  • Δέλλιος Γιώργος
  • Μαρούλη Ευαγγελία
  • Νικήτογλου Ελευθερία