Δοχεία Αναμνήσεων

Μελέτη: 
2004
Αρχιτέκτονες
  • Πιερή Στέλλα
  • Μέριανος Γιώργος
  • Πιερής Πιέρος