Κατοικία στη Θήβα

Μελέτη: 
1999 to 2003
Κατασκευή: 
1999 to 2003
Αρχιτέκτονας
  • Πατσοπούλου Χρυσάνθη
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας
  • Παπαϊωάννου Τάσης