"Ελιόπανο" Χώρος για Παιδιά

Μελέτη: 
2004
Κατασκευή: 
2005
Αρχιτέκτονας
  • Παρασκευά Πολυάννα
Στατική Μελέτη
  • Τζώρτζης Γιάννης
Μηχανολογική Μελέτη
  • Κρίσιλια Μαρία